Mật thư - Một số mật thư hệ thống ẩn giấu

alt

3/ Mật thư thuộc hệ thống ẩn giấu:

 • Mật thư 01:

Khóa: Một chết một sống

Bản tin: AHWOAAFFJTXIBNZVVUAI – AR

Hướng dẫn: bỏ 1 chữ lấy 1 chữ ta sẽ có nội dung bản tin.

Bản tin là : "HOAF TIN VUI" => "HOÀ TIN VUI"

 

 • Mật thư 02:

Khóa: Đầu đuôi

Bản tin: Đến không ai mở cổng

              Trường hợp này về ngay

              Sau này sẽ có lúc

              Họp sức làm cho xong.

Hướng dẫn: Lấy chữ đầu và cuối của mỗi câu.

Bản tin là: “Đến cổng trường ngay sau lúc họp xong”

 

 • Mật thư 03:

Khóa: Mực vô hình

Dạng mật thư này dùng mực vô hình để viết bản văn, ta phải áp dụng phản ứng hoá học để mật thư hiện hình. Ví dụ:

 1. Nước trái cây (chanh, cam, hành, đào ….): šhơ lửa
 2. Nước đường, mật, sữa: hơ lửa
 3. Nước Coca Cola: hơ lửa
 4. Phèn chua:š hơ lửa
 5. Nước cơm, cháo š teinture d’ iode (thuốc sát trùng màu nâu)
 6. Sáp, xà phòng štráng nước
 •  
 • Mật thư 04:

Khóa: Tiếng lóng

Bản tin: Áng rí – ề vì – ại trị – ật thị – ớm sí – AR

Hướng dẫn: sử dụng tiếng lóng

Bản tin là: "Ráng về trại thật sớm"

+ Trên đây chỉ là 3 dạng mật thư cơ bản, ngoài ra còn 1 số dạng mật thư khác và 1 số mật thư được kết hợp bởi nhiều dạng khác nhau tạo sự phong phú trong mật thư.

       Những mật thư trên đây không chỉ có 1 chìa khoá như đã giới thiệu mà tuỳ vào sự sáng tạo của người chơi có thể có rất nhiều khoá khác nhau cho 1 dạng mật thư.

Add comment